Moderná forma prezentácie


Archeopark je najmodernejšou formou prezentácie archeologického a historického kultúrneho dedičstva v prírode. Na rozdiel do archeoskanzenov, ktoré sa spravidla budujú priamo na miestach archeologických objavov, archeopark je umelo vybudovaný areál. ...

Podľa nalezových situácií


Všetky objekty a reálie vychádzajú z konkrétnych nálezových situácií a pri ich konštrukcii sa uplatňujú aj pôvodné technologické postupy. Združenie EXARC v súčasnosti zastrešuje takmer 200 takýchto archeoparkov vo viac ako 30-tich krajinách Európy s návštevnos ...

Interaktívna forma


Návštevníci sa tu interaktívnou formou môžu zoznámiť s dobovým životom a pravekými technológiami: vyskúšať si prípravu stravy, tkanie odevov, výrobu keramiky, metalurgiu kovov, výrobu mincí, prácu s kamennými sekerami a inými pravekými nástrojmi, alebo mletie ...

nastaveni middleboxes nadpis

Box middle 1

Text middle boxu 1. Our various areas of expertise are available on a consulting basis as an ad ...

Box middle 2

Text middle box 2. Lorem ipsum dolort amet, constetuer adi pis cing esent vestibulum molestie lacus. ...

Box middle 3

Text middle box 3. Lorem ipsum dolort amet, constetuer adi pis cing esent vestibulum molestie lacus. ...

Box middle 4

Text middle box 4. Lorem ipsum dolort amet, constetuer adi pis cing esent vestibulum molestie lacus. ...

Box middle 5

Text middle box 5. Lorem ipsum dolort amet, constetuer adi pis cing esent vestibulum molestie lacus. ...

Box middle 6

Text middle box 6. Lorem ipsum dolort amet, constetuer adi pis cing esent vestibulum molestie lacus. ...

nastaveni bottomboxes nadpis

Box bottom 1

Box bottom 1

When did you start working for Construction? I’m a new hire and just started Monday of this week. Official start date was 1/18/16.

Box bottom 2

Box bottom 2

Our Construction Company is a superior provider of housing, educational and support services for individuals.

Box bottom 3

Box bottom 3

Every cooking geek has big dreams for their kitchen. They envision the meals they’ll prepare, the dishes they’ll serve,

nastaveni footerboxes nadpis

Box footer 1

Podnadpis

 • Public presentation
 • Core features
 • Email support
 • Lifetime membership
Box footer 2

Podnadpis

 • Public presentation
 • Core features
 • Email support
 • Lifetime membership
Box footer 2

Podnadpis

 • Public presentation
 • Core features
 • Email support
 • Lifetime membership
Box footer 4

Podnadpis

 • Public presentation
 • Core features
 • Email support
 • Lifetime membership